تأثیرات روانی رنگ ها

معنای رنگ ها بر هر گوشه از زندگی ما تأثیر می گذارد. رنگ گرمی مانند قرمز می تواند ضربان قلب شما را افزایش دهد، در حالی که رنگ سرد آبی می تواند به شما آرامش دهد. اتاقی که به رنگ سفید رنگ آمیزی شده است ممکن است بزرگتر به نظر برسد زیرا به رنگ های […]